upcoming ile ilgili cümleler

He will pass the upcoming examination. — Yaklaşan sınavı geçecek.

I’m sure he’ll pass the upcoming exam. — Onun gelecek sınavı geçeceğinden eminim.

Tom is excited about the upcoming game. — Tom yaklaşan oyun hakkında heyecanlı.

Tom packed his bag for his upcoming trip. — Tom yaklaşan yolculuğu için çantasını topladı.

Are you going to vote in the upcoming election? — Önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak mısınız?

I don’t plan to vote in the upcoming elections. — Yaklaşan seçimlerde oy vermeyi planlamıyorum.

Aren’t you going to vote in the upcoming election? — Gelecekteki seçimlerde oy vermeyecek misin?

It looks like the party in power will win the upcoming election. — İktidar partisi yaklaşan seçimi kazanacak gibi görünüyor.

Tom could use a little extra time to review for the upcoming test. — Tom yaklaşan testi gözden geçirmek için biraz ekstra zaman kullanabilirdi.

The outcome of the upcoming election will be the hardest ever to predict. — Yaklaşan seçimin sonucu, şimdiye kadar tahmin edilmesi en zoru olacak.

Tom agrees that Mary should do most of the driving on their upcoming trip. — Tom yaklaşan gezilerinde arabayı en fazla Mary’nin sürmesi gerektiği konusunda aynı fikirdedir.

Tom and Mary talked about everything they wanted to do on their upcoming vacation. — Tom ve Mary yaklaşan tatillerinde yapmak istedikleri her şey hakkında konuştular.

I think that my costume for the upcoming Halloween party will be wrapping myself up in toilet paper like a mummy. — Yaklaşan Cadılar Bayramı partisi için kostümüm kendimi bir mumya gibi tuvalet kağıdına sarıyor olacağımı düşünüyorum.

School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. — Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.

I don’t plan to vote at the upcoming election.

The pupils are looking forward to the upcoming excursion.

Management will have all employees vote at the upcoming meeting.

The resignations would have little or no effect on upcoming indications.

Jason White has proclaimed himself a candidate in the upcoming election.

I ask you, my fellow Americans, to vote for me in this upcoming election.

The government news release made no mention of the President’s upcoming trip abroad.

The Liberal Party want her to run as a candidate in the upcoming provincial election.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence