trust me ile ilgili cümleler

You can trust me. — Bana güvenebilirsiniz.

You can trust me. — Bana güvenebilirsin.

Come on, trust me. — Hadi, güven bana.

You must trust me. — Bana güvenmelisin.

Don’t you trust me? — Bana güvenmiyor musunuz?

They don’t trust me. — Onlar bana güvenmiyorlar.

You didn’t trust me. — Bana güvenmedin.

You should trust me. — Bana güvenmelisin.

You trust me, right? — Bana güveniyorsun, değil mi?

Do you trust me, Tom? — Bana güveniyor musun, Tom?

You have to trust me. — Bana güvenmelisin.

I wish you’d trust me. — Keşke bana güvensen.

You ought to trust me. — Bana güvenmelisin.

Do you trust me or not? — Bana güveniyor musun yoksa güvenmiyor musun?

I need you to trust me. — Bana güvenmeni istiyorum.

I want you to trust me. — Bana güvenmeni istiyorum.

Why can’t you trust me? — Neden bana güvenemiyorsun?

Why don’t you trust me? — Neden bana güvenmiyorsun?

You’ve got to trust me. — Bana güvenmelisin.

You’ve got to trust me. — Bana güvenmek zorundasın.

You trust me, don’t you? — Bana güveniyorsun, değil mi?

You trust me, don’t you? — Bana güvenirsin, değil mi?

You’ll have to trust me. — Bana güvenmen gerekecek.

Tom would never trust me. — Tom bana asla güvenmezdi.

You just have to trust me. — Sadece bana güvenmek zorundasın.

You know you can trust me. — Bana güvenebileceğini biliyorsun.

You must trust me on this. — Bu konuda bana güvenmelisin.

I had to make you trust me. — Seni bana inandırmak zorundaydım.

I just wish you’d trust me. — Sadece bana güvenmeni diliyorum.

I think you don’t trust me. — Bana güvenmediğini düşünüyorum.

I’m asking you to trust me. — Bana güvenmeni rica ediyorum.

You do trust me, don’t you? — Bana güveniyorsun, değil mi?

You don’t trust me, do you? — Sen bana güvenmiyorsun, değil mi?

Don’t you trust me to do it? — Bunu yapmak için bana güvenmiyor musun?

I just need you to trust me. — Bana güvenmen lazım.

I think Tom didn’t trust me. — Sanırım Tom bana güvenmedi.

I warned you not to trust me. — Bana güvenmemen için seni uyarmıştım.

I would like you to trust me. — Bana güvenmeni istiyorum.

Tom doesn’t trust me anymore. — Tom artık bana güvenmiyor.

You have to trust me on that. — Bu konuda bana güvenmek zorundasın.

You have to trust me on this. — Bu konuda bana güvenmek zorundasın.

You need to trust me on this. — Bu konuda bana güvenmen gerekiyor.

You’ll just have to trust me. — Sadece bana güvenmek zorunda kalacaksın.

He doesn’t altogether trust me. — O bana tamamen inanmaz.

Tom might never trust me again. — Tom bana tekrar güvenmeyebilir.

When are you going to trust me? — Bana ne zaman güveneceksin?

You’ve got to trust me on this. — Bu konuda bana güvenmek zorundasın.

I just need you to trust me, OK? — Sadece bana güvenmen gerek, tamam mı?

You still don’t trust me, do you? — Bana hâlâ güvenmiyorsun, değil mi?

Do you think you can trust me now? — ޞimdi bana güvenebileceğini düşünüyor musun?

I don’t care if you trust me or not. — Bana güvenip güvenmemen umurumda değil.

Tom wouldn’t trust me with his secret. — Tom sırrı ile bana güvenmezdi.

You’re just going to have to trust me. — Sadece bana güvenmek zorunda kalacaksın.

I can’t help you if you don’t trust me. — Bana güvenmiyorsan sana yardım edemem.

People trust me to solve their problems. — İnsanlar sorunlarının çözülmesi için bana güveniyorlar.

I want you to know that you can trust me. — Bana güvenebileceğini bilmeni istiyorum.

Tell me why you think you can’t trust me. — Bana neden bana güvenemiyeceğini düşündüğünü söyle.

You should trust me when I tell you things. — Sana bir şeyler anlattığım zaman bana güvenmen gerekir.

I can’t work with you if you don’t trust me. — Bana güvenmiyorsan seninle çalışamam.

I want you to trust me, just like you’d trust Tom. — Tom’a güveneceğin gibi bana güvenmeni istiyorum.

Of course you can trust me. Have I ever given you a bum steer before? — Elbette bana güvenebilirsin. Ben hiç daha önce seni yanlış yönlendirdim mi?

It was plain to me that my girlfriend’s parents didn’t trust me.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence