Now that ile ilgili cümle

Now that‘s funny. — ޞimdi bu komik.

Now that‘s a problem. — ޞimdi bu bir sorun.

Now that‘s an achievement. — ޞimdi bu bir başarı.

Now that‘s not a bad idea. — ޞimdi bu fena bir fikir değil.

Now that will be interesting. — ޞimdi o ilginç olacak.

Now that‘s a different story. — ޞimdi o farklı bir hikayedir.

Now that‘s not very friendly. — ޞimdi o çok samimi değil.

I see Now that I was mistaken. — Hatalı olduğumu şimdi anlıyorum.

I know Now that Tom was mistaken. — ޞimdi Tom’un hatalı olduğunu biliyorum.

Now that wasn’t too hard, was it? — Artık çok zor değildi, değil mi?

I see Now that we’ve made a mistake. — Bir hata yaptığımızı şimdi anlıyorum.

Now that we’re alone, let’s have fun. — Madem yalnızız, hadi eğlenelim.

Tom is happier Now that Mary has left. — Mary gittiği için, Tom daha mutlu.

Now that Mary has left, Tom is happier. — Mademki Mary gitti, Tom daha mutlu.

You must be happy Now that Tom is here. — Tom’un burada olmasından artık mutlu olmalısın.

Now that I have a girlfriend, I’m happy. — Bir kız arkadaşım olduğu için mutluyum.

Now that school is over, you can go home. — Artık okul bitti, eve gidebilirsiniz.

Now that we’ve finished eating, let’s go. — Mademki yemek yemeyi bitirdik, gidelim.

Now that you’re my girlfriend, I’m happy. — Kız arkadaşım olduğun için mutluyum.

Now that you’re my girlfriend, I’m happy. — Sen benim kız arkadaşım olduğun için mutluyum.

Everything is better Now that Tom is here. — Tom burada olduğundan her şey daha iyi.

Now that I am here, you don’t have to worry. — ޞimdi buradayım, endişelenmene gerek yok.

Now that I am here, you don’t have to worry. — ޞimdi buradayım, endişelenmenize gerek yok.

Now that you are well again, you can travel. — Mademki tekrar iyisin,seyahat edebilirsin.

Now that Tom is here, we can start the party. — Mademki Tom burada, partiye başlayabiliriz.

What do I have to do Now that I’m registered? — Madem ki kayıtlıyım şimdi ne yapmak zorundayım?

Now that I’m here, everything’s going to be OK. — Artık buradayım, her şey yoluna girecek.

I should know by Now that I shouldn’t trust Tom. — ޞimdiye kadar Tom’a güvenmemem gerektiğini bilmeliyim.

Now that it has stopped raining, we can go home. — Mademki yağmur durdu, eve gidebiliriz.

We realize Now that Tom never really liked Mary. — Tom’un Mary’yi gerçekten sevmediğinin şimdi farkındayız.

Now that his father was dead, he owned the store. — Artık onun babası öldü, o dükkanın sahibiydi.

You should realize by Now that you can’t beat me. — Beni yenemeyeceğini şimdiye kadar fark etmen gerekiyor.

You should realize by Now that you can’t fool me. — Beni kandıramayacağını şimdiye kadar anlamalısın.

We realize Now that Tom knew exactly who Mary was. — Tom’un Mary’nin kim olduğunu tam olarak bildiğinin şimdi farkındayız.

Now that you have made your decision, you must act. — Madem ki bir karar verdin, uygulamalısın.

Don’t you feel better Now that you’ve slept a while? — Bir süre uyuduğun için şimdi kendinizi daha iyi hissetmiyor musunuz?

Now that I have enough money, I can get that camera. — ޞimdi yeterli param var, o kamerayı satın alabilirim.

Now that he has quit his job, I can’t depend on him. — Mademki o, işinden ayrıldı ona güvenemem.

Now that you are here, you can help do the cleaning. — ޞimdi buradaysan, temizlemeye yardım edebilirsin.

Now that I think over it, it’s somewhat embarrassing. — ޞimdi bunun üzerinde düşünüyorum, bu biraz utandırıcı.

Now that she has quit her job, we can’t depend on her. — O, işini bıraktığından biz ona güvenemeyiz.

I’ll tell you right Now that Tom won’t know the answer. — Tom’un cevabı bilmeyeceğini sana hemen şimdi söyleyeceğim.

Now that he has graduated, he must become more serious. — O mezun olduğundan dolayı, daha ciddi olmalıdır.

Now that you know the truth, perhaps you’ll feel better. — Mademki gerçeği biliyorsun, belki daha iyi hissedeceksin.

Now that you mention it, I do remember that we did that. — Ondan şimdi bahset, onu yaptığımızı elbette hatırlarım.

Now that you’ve decided to quit your job, you look happy. — İşinden ayrılmaya karar verdiğinden dolayı mutlu görünüyorsun.

Now that we are all here, we can start the farewell party. — Mademki hepimiz buradayız veda partisine başlayabiliriz.

Now that you are eighteen, you can get a driver’s license. — Mademki on sekiz yaşındasın, ehliyet alabilirsin.

Now that you are in Italy, you must absolutely see Naples. — ޞimdi İtalya’da olduğuna göre mutlaka Napoli’yi görmelisin.

Now that you are a college student, you should know better. — ޞimdi sen bir üniversite öğrencisisin. Sen daha iyisini bilmelisin.

Now that you’re a college student, you should study harder. — Bir üniversite öğrencisi olduğundan, daha fazla çalışmalısın.

Tom knows Now that he shouldn’t have gone there by himself. — Tom şimdi oraya tek başına gitmemesi gerektiğini biliyor.

You should know by Now that I can’t speak French very well. — Fransızcayı çok iyi konuşamadığımı şu ana kadar bilmelisin.

You should know by Now that Tom isn’t very good at singing. — Tom’un şarkı söylemede çok iyi olmadığını şu ana kadar bilmelisin.

Now that Tom is unemployed, he has quite a bit of free time. — Mademki Tom işsiz onun bir hayli boş zamanı var.

Now that you are grown up, you must not behave like a child. — Artık büyüdün, bir çocuk gibi davranmamalısın.

Now that Bush has been elected, it will be business as usual. — Mademki Bush seçildi, her zamanki gibi iş olacak.

Now that you have finished your job, you are free to go home. — Madem ki işini bitirdin eve gitmekte özgürsün.

They want everything right Now that you said you’d give them. — ޞu anda onlar onlara vereceğini söylediğin her şeyi istiyorlar.

Now that you are 18 years old, you should not do such a thing. — Artık 18 yaşındasın, böyle bir şey yapmamalısın.

Now that you have finished your work, you are free to go home. — İşini bitirdiğinden eve gitmede özgürsün.

Now that you have passed your test, you can drive on your own. — Artık sınavı geçtiğine göre, kendi başına araba kullanabilirsin.

You should know by Now that I don’t really like you very much. — Seni gerçekten çok sevmediğimi şu ana kadar bilmelisin.

Now that you are grown-up, it is up to you to decide what to do. — Madem ki yetişkinsin, ne yapacağına karar vermek senin görevin.

What will become of the children Now that both parents are dead? — Her iki anne-babanın da öldüğünde çocuklar ne olacak?

Tom has probably figured out by Now that Mary is John’s girlfriend. — Tom muhtemelen Mary’nin John’un kız arkadaşı olduğunu şimdiye kadar anlamıştır.

Now that you mention it, I don’t remember seeing Tom in class today. — Mademki sen ondan bahsediyorsun, Tom’u bugün sınıfta gördüğümü hatırlamıyorum.

The days are getting noticeably shorter Now that autumn has arrived. — Sonbahar geldiği için günler kayda değer ölçüde daha kısa oluyor.

Now that my brother is a university student, he has to do a lot of reading. — Mademki erkek kardeşim bir üniversite öğrencisi, o çok okumak zorunda.

Now that Tom and Mary have broken up, it’s probably OK to ask her out on a date. — Madem ki Tom ve Mary ayrıldılar, ona çıkma teklif etmek için sorun yok.

I wasn’t planning on doing that, but Now that you suggest it, I may give it a try. — Bunu yapmayı planlamıyordum, ama şimdi bunu öneriyorsun, ben de deneyebilirim.

Now that you know what the problem is, how long do you think it’ll take to fix it? — Artık sorunun ne olduğunu bildiğine göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsun?

Now that you know what the problem is, how long do you think it’ll take to fix it? — Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz?

Now that Tom is taking proper medication, he should be able to control himself better. — Tom uygun ilacı aldığı için, kendini daha iyi kontrol edebilmesi gerekiyor.

Now that school is over, you can go home.

Now that I am teacher, I think otherwise.

Now that I am a teacher, I think otherwise.

Now that Father is gone, we can talk freely.

Now that he has gone, we miss him very much.

She knows Now that he is not to be counted on.

I’m so drunk Now that I’m seeing two keyboards.

Now that his father was dead, he owned the store.

The house feels empty Now that the kids have gone.

Now that you have made your decision, you must act.

Now that he has quit his job, I can’t depend on him.

Now that I think over it, it’s somewhat embarrassing.

Now that he is old, it is your duty to look after him.

We don’t have much sway over our son Now that he’s 18.

Now that she has quit her job, we can’t depend on her.

Now that he is absent, I will have to work in his place.

Now that he is old, it is your duty to go look after him.

Now that you mention it, she also needs a bra and panties.

Now that I have a job, I can be independent of my parents.

What will become of the children Now that both parents are dead?

My son is eligible for a driver’s license Now that he is sixteen.

Now that I am well again, I want to study space science in college.

Now that pessimism prevails, the executive will abandon the project.

Now that you mention it.

Yeek, Hideki’s habits are rubbing off on me!
My wife and I hardly ever go out Now that we have a young baby.

hardy
Our committee has been dissolved Now that we have finished our report.

Doing my essays on the computer is a breeze Now that I know how to type.

This raise will certainly come in handy Now that Christmas is approaching.

Now that you have finished your task, you are free to go and play outside.

She is decidedly more relaxed Now that she has been in the job for a while.

Now that my brother is a university student, he has to do a lot of reading.

Now that my daughter is taller than me she loves to tease me about my height.

War will be a catastrophe for the world, Now that nuclear arms are so common.

The farmer’s field was full of empty corn stalks Now that the season had ended.

Now that we have more information, I think we should redraft our original plan.

Now that the boy was five, they had to think about which school to send him to.

So many cars have alarms Now that whenever one goes off, everyone just ignores it.

Traffic is once again flowing smoothly Now that the accident has been cleared away.

My wife and I are debating selling our house Now that the children have moved away.

Now that I think of it, where’s Tanimoto?

Playing the lone wolf, as always.

Now that you mention it, I wasn’t involved in the decisionmaking for the vital part.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence