need you ile ilgili cümleler

I don’t need you. — Sana ihtiyacım yok.

I won’t need you. — Sana ihtiyacım olmayacak.

We need you back. — Seni geri istiyoruz.

We need you here. — Saba burada ihtiyacımız var.

We need you, Tom. — Sana ihtiyacımız var, Tom.

I didn’t need you. — Sana ihtiyacım yoktu.

I really need you. — Gerçekten sana ihtiyacım var.

Tom does need you. — Tom’un sana ihtiyacı var.

We don’t need you. — Sana ihtiyacımız yok.

We need you again. — Sana tekrar ihtiyacımız var.

I need you on this. — Bu konuda sana ihtiyacım var.

We really need you. — Gerçekten de sana ihtiyacımız var.

We really need you. — Sana gerçekten ihtiyacımız var.

I need you a second. — Sana bir saniye ihtiyacım var.

I need you to drive. — Arabayı sürmeni istiyorum.

I need you to leave. — Gitmeni istiyorum.

I need you tomorrow. — Yarın sana ihtiyacım var.

I need you upstairs. — Ãœst katta sana ihtiyacım var.

I think we need you. — Sanırım sana ihtiyacımız var.

I urgently need you. — Acil olarak sana ihtiyacım var.

They won’t need you. — Onların sana ihtiyacı olmayacak.

I need you back here. — Sana burada tekrar ihtiyacım var.

I need you back here. — Seni tekrar burada istiyorum.

I need you in Boston. — Sana Boston’da ihtiyacım var.

I need you right now. — Sana şimdi ihtiyacım var.

I need you to listen. — Dinlemene ihtiyacım var.

I’ll always need you. — Her zaman sana ihtiyacım olacak.

Do we really need you? — Gerçekten sana ihtiyacımız var mı?

I don’t need you here. — Sana burada ihtiyacım yok.

I need you at my side. — Benim tarafımda olmana ihtiyacım var.

I need you at my side. — Senin benim tarafımda olmanı istiyorum.

I need you by my side. — Seni yanımda istiyorum.

I need you by my side. — Sana yanımda ihtiyacım var.

I need you in my life. — Hayatımda sana ihtiyacım var.

I need you on my side. — Seni yanımda istiyorum.

I need you to call me. — Beni aramanı istiyorum.

I need you to do that. — Onu yapmanı istiyorum.

I need you to do this. — Bunu yapmanı istiyorum.

I need you to go home. — Eve gitmeni istiyorum.

I need you to help me. — Bana yardım etmene ihtiyacım var.

I’m going to need you. — Sana ihtiyacım olacak.

That’s why I need you. — Bu yüzden sana ihtiyacım var.

The children need you. — Çocuğun sana ihtiyacı var.

We no longer need you. — Artık sana ihtiyacımız yok.

Why does Tom need you? — Neden Tom’un sana ihtiyacı var?

I need you to be quiet. — Sessiz olmana ihtiyacım var.

I need you to find Tom. — Tom’u bulmanı istiyorum.

I need you to fix this. — Bunu onarmanı istiyorum.

I need you to see this. — Bunu görmeni istiyorum.

I need you to see this. — Bunu görmen gerek.

I need you to trust me. — Bana güvenmeni istiyorum.

I’m sure they need you. — Sana ihtiyaçları olduğundan eminim.

That’s why we need you. — Bu yüzden sana ihtiyacım var.

We need you to help us. — Bize yardım etmeni istiyoruz.

I need you to be honest. — Dürüst olmanı istiyorum.

I need you to come home. — Eve gelmeni istiyorum.

I need you to leave now. — ޞimdi terk etmeni istiyorum.

I need you to stop that. — Ben onu durdurmanı istiyorum.

I need you to take over. — İşi senin devralmanı istiyorum.

We need you to baby-sit. — Çocuğa bakmanı istiyoruz.

I don’t need you anymore. — Artık sana ihtiyacım yok.

I need you here tomorrow. — Yarın sana ihtiyacım var.

I need you in the garage. — Garajda sana ihtiyacım var.

I need you there with me. — Orada benim yanımda olmanı istiyorum.

I need you there with me. — Orada benimle olmana ihtiyacım var.

I need you to back me up. — Beni desteklemeni istiyorum.

I need you to believe me. — Bana inanmanı istiyorum.

I need you to pick me up. — Beni almanı istiyorum.

I need you to talk to me. — Benimle konuşmanı istiyorum.

I’ll call if we need you. — Size ihtiyacımız olursa ararım.

Tom is going to need you. — Tom’un sana ihtiyacı olacak.

We don’t really need you. — Gerçekten sana ihtiyacımız yok.

We need you to be strong. — Güçlü olmana ihtiyacımız var.

I need you both to go now. — ޞimdi her ikinizin de gitmesini istiyorum.

I need you to handle this. — Bunu ele almanı istiyorum.

I need you to talk to Tom. — Senin Tom’la konuşmana ihtiyacım var.

I’ll need you to be there. — Orada olmana ihtiyacım olacak.

Tom, I need you right now. — Tom, şu anda sana ihtiyacım var.

We don’t need you anymore. — Artık sana ihtiyacımız yok.

I just need you to help me. — Sadece bana yardım etmene ihtiyacım var.

I need you to come with me. — Benimle gelmene ihtiyacım var.

I need you to do something. — Bir şey yapmana ihtiyacım var.

I need you to go to Boston. — Boston’a gitmeni istiyorum.

I need you to help me here. — Burada bana yardım etmeni istiyorum.

I need you to listen to me. — Beni dinlemeni istiyorum.

I need you to stay focused. — Odaklanmış kalmanı istiyorum.

I need you to stay with me. — Benimle kalmana ihtiyacım var.

I need you to stop talking. — Konuşmayı durdurmanı istiyorum.

We need you to do your job. — İşini yapmak için sana ihtiyacımız var.

I just need you to trust me. — Bana güvenmen lazım.

I need you to believe in me. — Bana inanmanı istiyorum.

I need you to do me a favor. — Bana bir iyilik yapman gerek.

I need you to open the door. — Kapıyı açmana ihtiyacım var.

I’ll call you if I need you. — Sana ihtiyacım olursa seni ararım.

I’m going to need you later. — Sana sonra ihtiyacım olacak.

We don’t need you right now. — ޞu anda sana ihtiyacımız yok.

I just need you to sign this. — Sadece bunu imzalamanı istiyorum.

I need you for just a second. — Sana sadece bir saniye için ihtiyacım var.

I need you to bring it to me. — Onu bana getirmeni istiyorum.

I need you to do it yourself. — Onu kendin yapmanı istiyorum.

I need you to do this for me. — Bunu benim için yapmanı istiyorum.

They need you at the meeting. — Onların toplantıda sana ihtiyacı var.

We’re going to need you here. — Burada sana ihtiyacımız olacak.

I need you now more than ever. — ޞimdi sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var.

I need you to help me find it. — Onu bulmama yardım etmeni istiyorum.

I need you to wait over there. — ޞurada beklemeni istiyorum.

I’ll call you when I need you. — Sana ihtiyacım olduğunda seni ararım.

We need you to do that for us. — Onu bizim için yapmana ihtiyacımız var

We’ll call you if we need you. — Sana ihtiyacımız olursa seni ararız.

We’ll need you in a few hours. — Birkaç saat içinde sana ihtiyacımız olacak.

I don’t need you to pick me up. — Beni almanı istemiyorum.

I need you to be here tomorrow. — Yarın burada olmana ihtiyacım var.

I need you to control yourself. — Kendini kontrol etmeni istiyorum.

I need you to help me find Tom. — Tom’u bulmama yardım etmeni istiyorum.

I need you to keep this for me. — Bunu benim için saklamamı istiyorum.

I need you to stay right there. — Orada kalmanı istiyorum.

We need you back in the office. — Ofiste yine sana ihtiyacımız var.

I don’t need you to wait for me. — Benim için beklemeniz gerekmez.

I just need you to come with me. — Sadece benimle gelmenizi istiyorum.

I just need you to trust me, OK? — Sadece bana güvenmen gerek, tamam mı?

I need you to help me with this. — Bana bu konuda yardım etmeni istiyorum.

I need you to sign these papers. — Bu kağıtları imzalamanı istiyorum.

I need you to tell me something. — Bana bir şey söylemeni istiyorum.

I need you to tell me the truth. — Bana gerçeği söylemeni istiyorum.

I need you to tell me the truth. — Bana doğruyu söylemeni istiyorum.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence