many more ile ilgili cümleler

How many more are there? — Kaç tane daha var?

We have room for many more. — Daha fazlası için yerimiz var.

How many more forks do we need? — Kaç çatala daha ihtiyacımız var?

How many more hours do we need? — Ne kadar daha saate ihtiyacımız var?

How many more hours do we need? — Kaç saate daha ihtiyacımız var?

How many more of you are there? — Sizden kaç kişi daha var?

How many more of these do we need? — Bunlardan kaç tanesine daha ihtiyacımız var?

How many more of these do you have? — Bunlardan kaç tanesine daha sahipsiniz?

How many more classes do you have today? — Bugün daha kaç dersin var?

Tom found many more coins under the bed. — Tom yatağın altında çok sayıda madeni para buldu.

French has many more vowels than Japanese. — Fransızcanın Japoncadan daha çok ünlü harfleri var.

There are many more people than I expected. — Beklediğimden çok daha fazla insan var.

How many more days do you plan to stay here? — Kaç gün daha burada kalmayı planlıyorsun?

How many more days are there until Christmas? — Noel’e kadar daha kaç gün var?

How many more pages do you have left to read? — Okumak için daha kaç sayfan kaldı?

How many more years do you plan to live here? — Kaç yıl daha burada yaşamayı düşünüyorsun?

How many more years do you plan to work here? — Burada kaç yıl daha çalışmayı planlıyorsun?

My brother has many more good books than I do. — Erkek kardeşim benim sahip olduğumdan çok daha fazla iyi kitaba sahip.

I don’t know how many more times I’ll be able to do this. — Bunu kaç kez daha yapabileceğimi bilmiyorum.

Tom wondered how many more people could fit into the elevator. — Tom kaç kişinin daha asansöre sığabileceğini merak etti.

I’ve been drunk before and likely will get drunk many more times. — Evvelce sarhoş oldum; daha da çok olacak gibiyim.

There are many more students in the classroom today than yesterday. — Bugün sınıfta dünkünden daha fazla sayıda öğrenci var.

There are many more people than I expected.

My brother has many more good books than I do.

There are many more beautiful ladies in Shanghai than in Tokyo.

There are many more students in the classroom today than yesterday.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence