long before ile cümleler

It was not long before she came. — O gelmeden uzun zaman önce değildi.

It won’t be long before it rains. — Çok geçmeden yağmur yağar.

It was not long before he arrived. — O gelmeden uzun süre önce değildi.

It won’t be long before that happens. — O çok geçmeden olur.

It won’t be long before we can start. — Çok geçmeden önce başlayabiliriz.

It was not long before the game began. — Çok geçmeden oyun başladı.

It wasn’t long before Tom fell asleep. — Çok geçmeden Tom uyudu.

It won’t be long before Tom gets here. — Tom çok geçmeden buraya gelir.

She left here long before you arrived. — Siz gelmeden uzun süre önce buradan ayrıldı.

It will not be long before I come back. — Çok sürmeden geri geleceğim.

It won’t be long before Tom comes back. — Çok geçmeden Tom geri gelecek.

I had not waited long before he arrived. — O gelmeden önce uzun süre beklemedim.

It will not be long before he gets well. — O yakında iyileşecek.

It will not be long before he gets well. — Onun iyileşmesi uzun sürmeyecek.

It won’t be long before Tom gets better. — Tom çok geçmeden iyileşir.

It won’t be long before he returns home. — O çok geçmeden eve döner.

I had not waited long before he appeared. — O gelmeden önce çok beklememiştim.

It was not long before we heard the news. — Haberi duymamızdan uzun süre önce değildi.

It was not long before we knew the truth. — Çok geçmeden gerçeği öğrendik.

It will not be long before the sun rises. — Güneşin doğmasına az kaldı.

I had not waited long before the bus came. — Otobüs gelmeden önce çok bekledim.

It won’t be long before our food runs out. — Çok geçmeden yiyeceğimiz biter.

It won’t be long before we know the truth. — Çok geçmeden gerçeği öğreniriz.

I had not waited long before she turned up. — O, ortaya çıkmadan önce, uzun zaman beklemedim.

It won’t be long before the trees are bare. — Çok geçmeden ağaçlar yapraksız olacak.

I bet it won’t be long before Tom gets here. — Çok geçmeden Tom’un buraya geleceğinden eminim.

It was not long before I caught up with him. — Çok geçmeden ona yetiştim.

It wasn’t long before I got a call from Tom. — Çok geçmeden Tom’dan bir çağrı aldım.

It won’t be long before we know the results. — Biz çok geçmeden sonuçları öğreniriz.

It was not long before I got a call from him. — Çok geçmeden ondan bir çağrı aldım.

It will not be long before our food runs out. — Çok geçmeden bizim yiyecek biter.

It was not long before we met again by chance. — Çok geçmeden tesadüfen tekrar karşılaştık.

It won’t be long before we can travel to Mars. — Çok geçmeden Mars’a seyahat edebileceğiz.

It won’t be long before your dream comes true. — Hayallerinin gerçekleşmesine az kaldı.

It won’t be long before your dream comes true. — Çok geçmeden hayalin gerçekleşir.

I hope it won’t be long before I hear from Tom. — Umarım Tom’dan haber almadan önce uzun sürmez.

I hope it won’t be long before I hear from her. — Çok geçmeden ondan haber alacağımızı umuyorum.

It will not be long before the new term begins. — Çok geçmeden yeni dönem başlar.

It wasn’t long before Tom was able to swim well. — Tom iyi yüzebilmesinden uzun süre önce değildi.

It was not long before he was appointed professor. — O çok geçmeden profesör atandı.

It won’t be long before she gets over her illness. — O çok geçmeden hastalığını atlatır.

It won’t be long before we can travel to the moon. — Çok geçmeden aya seyahat edebiliriz.

I hope it won’t be long before I can see you again. — Umarım seni tekrar görebilmemiz çok uzun sürmez.

It won’t be long before he can play baseball again. — Çok geçmeden tekrar beyzbol oynayabilecek.

It will not be long before business returns to normal. — Çok geçmeden iş normale dönecek.

It will not be long before the cherry blossoms come out. — Bu kiraz çiçekleri çıkmadan uzun süre önce olmayacak.

It will not be long before we can take a trip to the moon. — Çok geçmeden aya bir seyahat yapabiliriz.

It wasn’t long before Tom was able to communicate in French. — Bu Tom’un Fransızca iletişim kurabilmesinden uzun süre önce değildi.

I fell in love with Mary long before she even knew who I was. — Hatta kim olduğumu bilmeden uzun süre önce Mary’ye aşık oldum.

It will not be long before one out of five people owns a car. — Beş kişiden birinin bir araba sahibi olması uzun sürmeyecektir.

Tom didn’t need to think very long before he gave Mary his answer. — Tom’un Mary’ye cevabını vermeden önce çok uzun düşünmesine gerek yoktu.

It will not be long before the cherry blossoms on our campus come out. — Çok geçmeden kampüsümüzdeki kiraz çiçekleri çıkar.

Primitive calculating machines existed long before computers were developed. — İlkel hesap makineleri, bilgisayarlar geliştirilmeden uzun zaman önce vardı.

It was not long before he got well.

She left here long before you arrived.

I had not waited long before Mary came.

It was long before he knew it.

NekoKanjya
I had not waited long before he arrived.

It will not be long before she comes back.

I hadn’t waited long before he came along.

I had not waited long before she turned up.

It was long before I realized her real love.

It won’t be long before he comes to himself.

It won’t be long before we can live together.

It will not be long before we know the result.

It will not be long before he leaves the hospital.

It won’t be long before she gets over her illness.

It won’t be long before he can play baseball again.

It will not be long before man can travel to the moon.

It will not be long before he recovers from his illness.

It will not be long before we can take a trip to the moon.

Primitive calculating machines existed long before computers were developed.

I had not been waiting long before I heard footsteps coming upstairs.

BraveSentry
Bert Williams once noted that books had instant replay long before televised sports.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence