investment ile ilgili cümleler

It’s an investment. — Bu bir yatırım.

It’s a bad investment. — Kötü bir yatırım.

It’s a good investment. — Bu iyi bir yatırım.

Is it a good investment? — Bu iyi bir yatırım mı?

Tom is an investment banker. — Tom bir yatırım bankacısı.

Tom is no investment banker. — Tom yatırım bankacısı değildir.

Tom gave me investment advice. — Tom bana yatırım tavsiyesi verdi.

I think it’s a good investment. — Bence bu iyi bir yatırım.

We encourage foreign investment. — Yabancı yatırımları teşvik ediyoruz.

That sounds like a good investment. — Bu iyi bir yatırım gibi görünüyor.

I bought this house as an investment. — Bu evi yatırım için aldım.

Tom doubled his investment in a year. — Tom’un bir yıl içinde yatırımını iki katına çıkardı.

Savings bonds are a stable investment. — Tasarruf tahvilleri istikrarlı bir yatırımdır.

Education is an investment in the future. — Eğitim geleceğe yatırımdır.

I took a risk when I made the investment. — Yatırım yaptığımda riski göze aldım.

Tom tripled his investment in six months. — Tom altı ay içerisinde yatırımını üçe katladı.

A 6% yield is guaranteed on the investment. — Yatırımda % 6 getiri garanti ediliyor.

This is the best investment I’ve ever made. — Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi yatırım.

This is a very interesting investment opportunity. — Bu çok ilginç bir yatırım fırsatı.

Tom wished he had put more money into that investment. — Tom o yatırıma daha fazla para yatırmış olmayı diledi.

Many people feel that gold is the most secure investment. — Birçok kişi, altının en güvenli yatırım olduğunu hissediyor.

If Tom had made that investment, he’d be a billionaire today. — Tom o yatırımı yapmış olsaydı, bugün bir milyarder olurdu.

Tom expected at least a ten percent return on his investment. — Tom yaptığı yatırımdan en az yüzde on dönüş umuyordu.

The investment firm tricked customers into buying worthless stock. — Yatırım firması, değersiz hisse senedi satın alarak müşterilerini aldattı.

Tom has been working in an investment bank for the last few years. — Tom son birkaç yıldır bir yatırım bankasında çalışıyor.

She benefited from the sound investment.

The return on the investment will be high.

He lost a lot of money in the stock investment.

The government’s investment will create many jobs.

They obtained a yield of percent on their investment.

I’m eager to be allowed to do more privatesector investment.

Japan’s foreign direct investment reached $ billion last year.

In 2001, Taiwan lifted its ban on trade and investment with China.

We have a number of different equities in our investment portfolio.

We have a large capital investment that is finally starting to pay off.

My neighbor made over $10,000 profit on an initial investment of $8,500.

She studied commerce in school, and is now working in an investment firm.

The government is taking steps to spur business investment in the country.

My neighbor made over $10,000 in profit on an initial investment of $8,500.

The recession has had a serious, negative impact on investment in the country.

The downtown location of the office building makes it an attractive investment.

Benjamin Franklin observed that an investment in knowledge pays the best interest.

The government is looking for ways to facilitate foreign investment in our country.

Foreign investment in China has helped spur output of both domestic and export goods.

investment ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve Ä°ngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – Ä°leri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence