investigator ile ilgili cümleler

I’m a private investigator. — Ben özel bir müfettişim.

You’re a smart investigator. — Sen akıllı bir dedektifsin.

Tom is a private investigator. — Tom özel bir araştırmacıdır.

Tom is a private investigator. — Tom özel dedektiftir.

I hired a private investigator. — Ben bir özel dedektif tuttum.

He hired a private investigator. — O bir özel dedektif tuttu.

You really are quite a skillful investigator. — Sen gerçekten oldukça becerikli bir araştırmacısın.

Tom used to be a private investigator in Boston. — Tom Boston’da bir özel dedektifti.

I think the person I saw in the alley is a private investigator. — Sokakta gördüğüm kişinin özel dedektif olduğunu düşünüyorum.

Tom hired a private investigator to dig up dirt on his wife and her lover. — Tom karısının ve aşkının kirli çamaşırlarını ortaya dökmek için bir özel dedektif kiraladı.

investigator ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve Ä°ngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – Ä°leri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence