investigate ile ilgili cümleler

Let’s investigate. — Araştıralım.

Let’s go and investigate. — Gidelim ve araştıralım.

Tom began to investigate. — Tom soruşturmaya başladı.

We’ll investigate the matter. — Biz konuyu araştıracağız.

There’s nothing to investigate. — Araştırmak için hiçbir şey yok.

We’ve been asked to investigate. — Bizden araştırmamız istendi.

They said they would investigate. — Soruşturacaklarını söylediler.

We’ve been ordered to investigate. — Bize araştırmamız emredildi.

Give us a chance to investigate it. — Onu araştırmak için bize bir şans verin.

I’m going to investigate this case. — Bu olayı araştıracağım.

We’re here to investigate a murder. — Biz bir cinayeti araştırmak için buradayız.

I came here to investigate Tom’s death. — Buraya Tom’un ölümünü araştırmaya geldim.

They are going to investigate the affair. — Onlar olayı araştıracak.

Tom heard a noise and went to investigate. — Tom bir ses duydu ve araştırmaya gitti.

It’s my business to investigate such things. — Bu tür şeyleri araştırmak benim işim.

We have to investigate the cause at any rate. — Hiç olmazsa nedenini araştırmalıyız.

The police are going to investigate the crime. — Polis suçu araştıracak.

The police promised to investigate the matter. — Polis olayı araştırmaya söz verdi.

The farmer that lived nearby came to investigate. — Yakında yaşayan çiftçi araştırmak için geldi.

The policeman promised to investigate the matter. — Polis konuyu araştırmak için söz verdi.

Tom wanted us to investigate the murder of his wife. — Tom karısının cinayetini araştırmamızı istedi.

A committee has been set up to investigate the problem. — Sorunu araştırmak için bir komite kuruldu.

The government appointed a committee to investigate the accident. — Hükümet kazayı araştırmak için bir komite atadı.

He announced that he would come at once and investigate the matter. — Hemen gelip konuyu araştıracağını duyurdu.

The mayor thought that he should investigate the decline in tax revenues. — Belediye başkanı, vergi gelirlerindeki azalmanın araştırılması gerektiğini düşündü.

They are going to investigate the affair.

The police are going to investigate the crime.

A committee was constituted to investigate prices.

She tried to investigate the truth about the rumor.

Seneca once advised, “If you judge, investigate.

” invokeA detachment of soldiers was sent to the area to investigate.

The work required to investigate that is boring and wearisome.

Find someone who has invested in the stock market.

investigateThe government appointed a committee to investigate the accident.

The old man heard a noise from the basement, so he went to investigate.

He gave out that he would come over at once and investigate the matter.

The mayor thought that he should investigate the decline in tax revenues.

The capable detective was assigned to investigate the cause of the tragedy.

This is about the case of the seven mysteries.

Did you investigate it?

investigate ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve Ä°ngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – Ä°leri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence