invest ile ilgili cümleler

We must invest in our future. — Geleceğimize yatırım yapmalıyız.

I want to invest in index funds. — İndeksli yatırım fonlarına yatırım yapmak istiyorum

I’m going to invest money in this business. — Bu işe para yatıracağım.

We need to invest in clean, renewable energy. — Temiz, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız.

The government doesn’t invest much in education. — Hükümet eğitime fazla yatırım yapmıyor.

Americans who had money were afraid to invest it. — Parası olan Amerikalılar yatırım için korkuyorlardı.

The government should invest more money in industry. — Hükümet sanayiye daha çok para yatırmalı.

The government should invest more money in agriculture. — Hükümet tarımda daha fazla yatırım yapmalı.

How much money do you plan to invest in government bonds? — Devlet tahvillerine ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

My recommendation is that you invest in government bonds. — Benim tavsiyem devlet tahvillerine yatırım yapmandır.

According to my accountant, this isn’t a good time to invest in the stock market. — Muhasebecime göre borsaya girmek için iyi bir zaman değil .

He can invest a million yen in stocks.

The government should invest more money in industry.

I feel secure when I invest in stocks but not bonds.

My recommendation is that you invest in government bonds.

This company needs to invest in new machinery if it wants to survive.

When you invest money on the stock market, you should be prepared to lose sometimes.

invest ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve Ä°ngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – Ä°leri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence