introduce ile ilgili cümleler

I’ll introduce you. — Seni tanıtacağım.

May I introduce myself? — Kendimi tanıtabilir miyim?

Let me introduce myself. — Kendimi tanıtmama izin verin.

Let me introduce my wife. — Karımı tanıtmama izin ver.

Let me introduce my wife. — Karımı tanıtayım.

Allow me to introduce Tom. — Tom’u tanıtmama izin ver.

I’ll introduce you to Tom. — Seni Tom’a tanıtacağım.

Please introduce me to Tom. — Lütfen beni Tom’a tanıt.

Please introduce me to her. — Lütfen beni onunla tanıştır.

Let me introduce Tom to you. — Tom’u seninle tanıştırayım.

Let me introduce you to Tom. — Seni Tom’la tanıştırayım.

Let me introduce you to him. — Seni onunla tanıştırayım.

Let me introduce you to him. — Sizi onunla tanıştırayım.

Allow me to introduce myself. — Kendimi tanıtmama izin verin

I wanted to introduce myself. — Kendimi tanıtmak istedim.

Will you introduce me to her? — Beni onunla tanıştırır mısın?

Would you introduce yourself? — Kendinizi tanıtır mısın?

May I introduce myself to you? — Size kendimi tanıtabilir miyim?

We should introduce ourselves. — Kendimizi tanıtmalıyız.

I want to introduce you to Tom. — Seni Tom’la tanıştırmak istiyorum.

I want to introduce you to Tom. — Seni Tom’a tanıtmak istiyorum.

Please let me introduce myself. — Lütfen kendimi tanıtayım.

I plan to introduce Tom to Mary. — Tom’u Mary’ye tanıtmayı planlıyorum.

Let me introduce you to my wife. — Seni eşimle tanıştırayım.

How would you introduce yourself? — Kendini nasıl tanıtırdın?

I wanted to introduce you to Tom. — Seni Tom’la tanıştırmak istiyordum.

I would like to introduce myself. — Kendimi tanıtmak istiyorum.

I’d like to introduce you to Tom. — Ben seni Tom’la tanıştırmak istiyorum.

May I introduce my friend to you? — Size arkadaşımı tanıtabilir miyim?

I planned to introduce him to her. — Onu ona tanıtmayı planladım.

I’d like to introduce Tom to Mary. — Tom’u Mary ile tanıştırmak istiyorum.

I’ll introduce you to a nice girl. — Seni güzel bir kızla tanıştıracağım.

I’ll introduce you to my mother. — Seni annemle tanıştıracağım.

Let me introduce my mother to you. — Size annemi tanıtayım.

Let me introduce my sister to you. — Kız kardeşimi sizinle tanıştırayım.

Let me introduce my sister to you. — Kız kardeşimi seninle tanıştırmama izin ver.

Let me introduce my parents to you. — Sana ebeveynlerimi tanıştırayım.

Let me introduce you to my parents. — Seni ailemle tanıştırayım.

Please introduce me to a cute girl. — Lütfen beni sevimli bir kızla tanıştır.

I will introduce her husband to you. — Onun kocasını sana tanıtacağım.

Let me introduce Tom to some people. — Tom’u bazı insanlarla tanıştırmama izin ver.

Let me introduce Tom to some people. — Tom’u bazı insanlarla tanıştırayım.

Would you introduce me to your boss? — Beni patronunla tanıştırır mısın?

Allow me to introduce my wife to you. — Karımı sana tanıtmam için bana izin ver.

I’d like to introduce you to my boss. — Seni patronumla tanıştırmak istiyorum.

I’d like to introduce you to my wife. — Ben sizi eşime tanıtmak istiyorum.

I want to introduce you to some people. — Seni bazı insanlarla tanıştırmak istiyorum.

I’d like to introduce you to my father. — Seni babamla tanıştırmak istiyorum.

I’d like to introduce you to my friend. — Seni arkadaşımla tanıştırmak istiyorum.

Let me introduce you to a good dentist. — Seni iyi bir diş hekimi ile tanıştırayım.

Let me introduce you two to each other. — Siz ikinizi birbirinize tanıtayım.

I have to introduce Mary to the manager. — Mary’yi müdürle tanıştırmak zorundayım.

I would like you to introduce me to her. — Beni onunla tanıştırmanı istiyorum.

I’d like to introduce you to my parents. — Seni anne ve babamla tanıştırmak isterim.

Please introduce me to your new friends. — Lütfen beni yeni arkadaşlarına tanıt.

Stand up and introduce yourself, please. — Ayağa kalk ve kendini tanıt lütfen.

Will you introduce your girlfriend to me? — Bana kız arkadaşını tanıtacak mısın?

Could somebody please introduce me to Tom? — Lütfen biri beni Tom’a tanıtabilir mi?

I want to introduce you to my new husband. — Seni yeni kocamla tanıştırmak istiyorum.

I’d like to introduce my good friend Luis. — İyi arkadaşım Luis’i tanıtmak isterim.

Let me introduce you to my beautiful wife. — Seni güzel karımla tanıştırayım.

I’d like to introduce some friends of mine. — Bazı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum.

Let’s introduce ourselves to our neighbors. — Kendimizi komşularımıza tanıtalım.

Could you please briefly introduce yourself? — Lütfen kısaca kendini tanıtır mısın?

I’ll introduce you to Tom if you want me to. — Eğer istersen seni Tom’la tanıştırırım.

I’m going to introduce you to my mother-in-law. — Ben seni kaynanamla tanıştıracağım.

Aren’t you going to introduce me to your friend? — Beni arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?

I’d like to introduce you to some of my friends. — Seni arkadaşlarımdan bazılarına tanıştırmak istiyorum.

Let me introduce you to a new way of doing that. — Sana onu yapmanın yeni bir yolunu öğreteyim.

I didn’t get a chance to introduce myself to her. — Kendimi ona tanıtmak için bir fırsatım olmadı.

Can you introduce me to someone who speaks French? — Beni Fransızca konuşan biriyle tanıştırır mısın?

Can you introduce me to someone who speaks French? — Beni Fransızca konuşan biriyle tanıştırabilir misiniz?

Can you introduce me to the girl talking with Tom? — Beni Tom’la konuşan kızla tanıştırabilir misin?

Why don’t we introduce ourselves to our neighbors? — Neden kendimizi komşularımıza tanıtmıyoruz?

Can you introduce me to a doctor who speaks French? — Beni Fransızca konuşan bir doktorla tanıştırır mısın?

Can you introduce me to a lawyer who speaks French? — Beni Fransızca konuşabilen bir avukatla tanıştırır mısın?

I haven’t had the chance to introduce myself to her. — Kendimi ona tanıtmak için şansım yoktu.

I think the time is right to introduce this product. — Ben, bu ürünü tanıtmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum.

I want to introduce you to my parents next Saturday. — Gelecek cumartesi seni ebeveynlerimle tanıştırmak istiyorum.

Tom wanted Mary to introduce him to all her friends. — Tom Mary’nin kendisini bütün arkadaşlarıyla tanıştırmasını istedi.

I’ll show you to his office and introduce you to him. — Sana onun ofisini göstereceğim ve seni onunla tanıştıracağım.

If there is a suitable occasion, I’ll introduce you to him. — Uygun bir fırsat varsa, sizi onunla tanıştıracağım.

I didn’t know I was going to have to introduce the main speaker. — Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum.

Mrs. Smith, I’d like to introduce a friend of mine, Pierre Dubois. — Bayan Smith, benim bir arkadaşım Pierre Dubois tanıtmak istiyorum.

Please introduce me to the attractive girl who is talking with Tom. — Lütfen beni Tom’la konuşan çekici kızla tanıştır.

There is no point in trying to introduce Japanese literature to him. — Japon edebiyatını ona tanıtmaya çalışmanın bir faydası yok.

I’d like to introduce to you the gentleman I told you about the other day. — Seni geçen gün bahsettiğim beyefendiyle tanıştırmak istiyorum.

It’s customary for waiters and waitresses to introduce themselves using only their first names. — Bay ve bayan garsonların ilk isimlerini kullanarak kendilerini tanıtması gelenekseldir.

Let me introduce my parents to you.

I will introduce her husband to you.

Mr Yamada, may I introduce Miss Lloyd?

May I introduce our sales manager, Abe?

I would like you to introduce me to her.

I planned to introduce him to Beatrice.

CNLet me introduce you to Mr. Murata.

We are asked to introduce ourselves in turn.

Let me introduce you to my wife and children.

Allow me to introduce to you my friend Yamada.

I didn’t get a chance to introduce myself to her.

Let me introduce a promising young writer to you.

Would you introduce me to your friend, Mr Murphy?

Could you introduce me to Mr Ono of Randolph, Ltd?

I want to introduce you to my parents next Saturday.

I’ll show you to his office and introduce you to him.

If there is a suitable occasion, I’ll introduce you to him.

There is no point in trying to introduce Japanese literature to him.

I should like to introduce to you the gentleman I spoke of the other day.

Find someone who thinks that some people are intrinsically evil.

introduceIf you would like me to introduce you to him, I will write him right away.

We introduce you to the entire line up of songs that made it into The Best Ten.

This year again I found a number of dodgy goods so I’ll introduce them all here.

Significant life events can introduce a great deal of stress into a person’s life.

As worms tunnel through the earth, they help to introduce water and air into the soil.

introduce ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve Ä°ngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – Ä°leri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence