How are you ile ilgili cümleler ve anlamı

How are you guys? — Nasılsınız çocuklar?

How are you, Tom? — Nasılsın, Tom?

How are you doing? — Nasılsın?

How are you going? — Nasılsın?

How are you today? — Bugün nasılsın?

How are you, guys? — Nasılsınız beyler?

Hello, How are you? — Merhaba, nasılsın?

How are you coming? — Nasıl geliyorsun?

How are you, buddy? — Nasılsın dostum?

How are you dealing? — Nasıl ilgileniyorsun?

How are you feeling? — Nasıl hissediyorsun?

How are you feeling? — Nasıl hissediyorsunuz?

How are you related? — O senin neyin olur?

How are you managing? — Nasıl yönetiyorsun?

Hi. How are you doing? — Merhaba, nasılsın?

Hi. How are you doing? — Selam. Nasıl gidiyor?

How are you all doing? — Hepiniz nasılsınız?

How are you two doing? — Siz ikiniz nasılsınız?

How are you doing, Tom? — Nasılsın, Tom?

How are you guys doing? — Siz arkadaşlar nasılsınız?

How are you holding up? — Durumun nasıl?

How are you these days? — Bugünlerde nasılsın?

How are you today, Tom? — Bugün nasılsın Tom?

How are you doing today? — Sen bugün nasıl yapıyorsun?

How are you feeling now? — ޞimdi nasıl hissediyorsun?

How are you managing it? — Onu nasıl yönetiyorsun?

How are you feeling, Tom? — Nasıl hissediyorsun, Tom?

How are you getting home? — Sen eve nasıl gidiyorsun?

How are you this morning? — Bu sabah nasılsınız?

How are you tonight, Tom? — Bu gece nasılsın, Tom?

Good morning. How are you? — Günaydın. Nasılsın?

How are you being treated? — Nasıl tedavi ediliyorsun?

How are you feeling today? — Bugün nasıl hissediyorsun?

How are you getting along? — Nasıl geçiniyorsun?

How are you going to help? — Nasıl yardım edeceksin?

How are you going to do it? — Onu nasıl yapacaksın.

How are you related to Tom? — Tom’la nasıl ilişki kuruyorsun?

How are you dealing with it? — Onunla nasıl ilgileniyorsun?

How are you dealing with it? — Onunla nasıl başa çıkıyorsun?

How are you doing in school? — Okulda nasılsın?

How are you feeling tonight? — Bu gece nasıl hissediyorsun?

How are you going to Boston? — Boston’a nasıl gidiyorsun?

How are you going to manage? — Nasıl idare edeceksin?

How are you going to pay me? — Bana nasıl ödeme yapacaksın?

How are you not seeing that? — Bunu nasıl anlamıyorsun?

How are you doing these days? — Son zamanlarda nasılsın?

How are you feeling now, Tom? — ޞimdi nasıl hissediyorsun, Tom?

How are you going to do that? — Onu nasıl yapacaksın?

How are you planning to help? — Nasıl yardım etmeyi planlıyorsun?

How are you celebrating today? — Bugün nasıl kutluyoruz?

How are you getting back home? — Eve nasıl geri geliyorsun?

How are you going to fix that? — Bunu nasıl düzelteceksin?

How are you going to get home? — Eve nasıl gideceksin?

How are you going to help Tom? — Tom’a nasıl yardım edeceksin?

How are you going to stop Tom? — Tom’u nasıl durduracaksın?

How are you going to tell Tom? — Tom’a nasıl söyleyeceksin?

How are you two getting along? — İkiniz nasıl geçiniyorsunuz?

How are you doing? “Not bad.” — Nasılsın? “Fena değil.”

How are you and Tom getting on? — Sen ve Tom nasıl geçiniyorsunuz?

How are you going to catch Tom? — Tom’u nasıl yakalayacaksın?

How are you going to catch Tom? — Tom’a nasıl yetişeceksin?

How are you going to cook that? — Onu nasıl pişireceksin?

How are you going to get there? — Oraya nasıl gideceksin?

How are you preparing for that? — Onun için nasıl hazırlanıyorsunuz?

How are you going to disarm Tom? — Tom’u nasıl yatıştıracaksın?

How are you going to pay for it? — Bunun bedelini nasıl ödeyeceksin?

How are you going to prove that? — Bunu nasıl ispatlayacaksın?

How are you planning to do that? — Onu nasıl yapmayı planlıyorsun?

How are you feeling this morning? — Bu sabah nasıl hissediyorsun?

How are you going to do all this? — Bütün bunları nasıl yapacaksın?

How are you going to handle this? — Nasıl bunun üstesinden geleceksin?

How are you? “I can’t complain.” — Nasılsın? “ޞikayet edemem.”

How are you? “I can’t complain.” — Nasılsın? “Bir şikayetim yok.”

How are you and Tom getting along? — Sen ve Tom nasıl geçiniyorsunuz?

How are you going to convince Tom? — Tom’u nasıl ikna edeceksin?

How are you going to deal with it? — Onunla nasıl baş edeceksin?

How are you going to pay for that? — Bunun için nasıl ödeme yapacaksınız?

How are you going to pay for this? — Bunun için nasıl ödeme yapacaksın?

How are you saving for retirement? — Emeklilik için nasıl tasarruf yapıyorsun?

How are you going to get to Boston? — Boston’a nasıl gideceksin?

How are you planning on doing that? — Bunu nasıl yapmayı planlıyorsun?

How are you? “I’m fine, thank you.” — Nasılsın? “Ben iyiyim teşekkür ederim.”

How are you dealing with the problem? — Sorunun üstesinden nasıl geliyorsun?

How are you enjoying the trip so far? — Bu geziden şimdiye kadar ne kadar keyif alıyorsun?

How are you going to cook the turkey? — Hindiyi nasıl pişireceksin?

How are you going to pay for college? — Ãœniversiteye için ne kadar ödeme yapacaksın?

How are you doing? “I’m doing okay.” — Nasılsınız? “İyiyim.”

How are you? “I am fine, thank you.” — Nasılsın? “İyiyim, teşekkürler.”

How are you getting on with your work? — İşinizle aranız nasıl gidiyor?

How are you? Did you have a good trip? — Nasılsın? İyi bir yolculuk yaptın mı?

How are you at controlling your temper? — Öfkeni nasıl kontrol ediyorsun?

How are you doing? “I can’t complain.” — Nasılsın? “Bir şikayetim yok.”

How are you dealing with all the stress? — Bütün stresle nasıl baş ediyorsun?

How are you going to deal with this one? — Bununla nasıl başa çıkacaksın?

How are you going to get up to the roof? — Çatıya nasıl çıkacaksın?

How are you going to solve this problem? — Bu problemi nasıl çözeceksin?

How are you going to spend your weekend? — Hafta sonunu nasıl geçireceksin?

How are you able to remain so optimistic? — Nasıl bu kadar iyimser kalabiliyorsun?

How are you going to explain that to Tom? — Bunu Tom’a nasıl açıklayacaksın?

How are you going to get to work tomorrow? — Yarın işe nasıl gideceksin?

How are you going to get to school tomorrow? — Yarın okula nasıl gideceksin?

How are you going to prove that we did that? — Onu yaptığımızı nasıl ispatlayacaksın?

How are you going to spend your prize money? — Ödül paranızı nasıl harcayacaksınız?

How are you going to prove that I put it there? — Onu oraya koyduğumu nasıl ispatlayacaksın?

How are you going to prove that I put it there? — Onu oraya koyduğumu nasıl kanıtlayacaksın?

How are you coming along with your French lessons? — Fransızca dersleriyle aran nasıl?

How are you getting along with your new classmates? — Yeni sınıf arkadaşlarınla aran nasıl?

How are you going to spend such a large amount of money? — Böylesine büyük bir miktarda parayı nasıl harcayacaksın?

How are you doing? It’s been a long time since we last met, hasn’t it? — Ne haber? Son karşılaştığımızdan beri uzun zaman oldu, değil mi?

How are you getting on with your work?

She came up to me and said How are you?

How are you getting along with your work?

How are you keeping off this intense heat?

How are you getting along in your new job?

How are you getting along with your new job?

How are you getting along in these hot days?

How are you getting along in this hot weather?

How are you getting along with your new classmates?

How are you finding the Quality Control department?

How are you?

What sort of day are you having today?

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence