hear from ile ilgili cümleler

I seldom hear from Tom. — Ben nadiren Tom’dan haber alırım.

We won’t hear from Tom. — Tom’dan haber almayacağız.

I hope to hear from you. — Sizden haber almayı umuyorum.

I want to hear from Tom. — Tomdan haber almak istiyorum.

I want to hear from you. — Senden haber almak istiyorum.

We want to hear from you. — Biz senden duymak istiyoruz.

I wanted to hear from Tom. — Tom’dan duymak istedim.

I’d like to hear from Tom. — Tom’dan duymak istiyorum.

I’d like to hear from you. — Senden haber almak istiyorum.

I’d love to hear from you. — Sizden haber almak istiyorum.

You’ll soon hear from Tom. — Yakında Tom’dan haber alacaksın.

Do you hear from her often? — Ondan sık sık haber alır mısın?

Do you often hear from Tom? — Tom’dan sık sık haber alıyor musun?

Do you often hear from him? — Ondan sık sık haber alıyor musun?

Tom wants to hear from you. — Tom senden duymak istiyor.

I hear from him once a month. — Ondan ayda bir kez haber alıyorum.

I hope to hear from you soon. — Kısa sürede sizden haber almayı umuyorum.

I’m waiting to hear from Tom. — Tom’dan haber almayı bekliyorum.

Tom waited to hear from Mary. — Tom Mary’den haber almayı bekledi.

I was hoping to hear from you. — Senden duymayı umut ediyordum.

How often do you hear from Tom? — Tom’dan ne sıklıkta haber alıyorsun?

I expect to hear from Tom soon. — Yakında Tom’dan haber alacağımı umuyorum.

Let me hear from you very soon. — Çok yakında senden haber alayım.

Tom is waiting to hear from me. — Tom benden haber bekliyor.

We’re waiting to hear from Tom. — Tom’dan haber almayı bekliyoruz.

I hear from her once in a while. — Arada bir ondan haber alıyorum.

I hear from him once in a while. — Ara sıra ondan haber alırım.

Stay put until you hear from me. — Benden haber alıncaya kadar kımıldama.

When did you last hear from Tom? — Tom’dan en son ne zaman haber aldın?

I hear from my friend every year. — Her yıl arkadaşımdan haber alırım.

I was surprised to hear from Tom. — Tom’dan haber aldığıma şaşırdım.

Let’s wait till we hear from Tom. — Tom’dan haber alıncaya kadar bekleyelim.

She was longing to hear from him. — Ondan haber almaya özlüyordu.

What do you want to hear from me? — Benden ne duymak istiyorsun?

I hear from my mother every month. — Her ay annemden haber alıyorum.

Tom hoped he might hear from Mary. — Tom Mary’den haber alabileceğini umuyordu.

I hear from him every now and then. — Ara sıra ondan haber alıyorum.

I won’t know until I hear from Tom. — Tom’dan duyuncaya kadar bilmeyeceğim.

I’m still waiting to hear from Tom. — Ben hala Tom’dan duymayı bekliyorum.

Tom expects to hear from Mary soon. — Tom yakında Mary’den haber bekliyor.

I have been hoping to hear from you. — Sizden haber almayı umuyorum.

I wasn’t expecting to hear from you. — Senden duymayı beklemiyordum.

If you hear from Tom, give me a call. — Tom’dan haber alırsan, beni ara.

I hear from Tom at least once a month. — Tom’dan en az ayda bir kez haber alıyorum.

I hear from my mother once in a while. — Ara sıra annemden haber alıyorum.

I thought I’d never hear from you again. — Senden asla tekrar duymayacağımı düşündüm.

I’ll expect to hear from you by Tuesday. — Salı gününe kadar sizden haber bekleyeceğim.

I’m sure Tom would want to hear from you. — Tom’un senden dinlemek istediğinden eminim.

I’m not really expecting to hear from Tom. — Tom’dan gerçekten haber beklemiyorum.

Let me hear from you now and again, will you? — Ara sıra senden haber almama izin ver, verecek misin?

I hope it won’t be long before I hear from Tom. — Umarım Tom’dan haber almadan önce uzun sürmez.

I hope it won’t be long before I hear from her. — Çok geçmeden ondan haber alacağımızı umuyorum.

I’m not making a decision until I hear from Tom. — Tom’dan duyana kadar bir karar vermeyeceğim.

If we decide to hire you, you will hear from us. — Sizi işe almaya karar verirsek, bizden haber alırsınız.

Because I didn’t hear from him, I wrote to him again. — Ondan haber almadığım için ona tekrar yazdım.

I can tell you things you won’t hear from anyone else. — Sana başka birinden duymayacağın şeyler söyleyebilirim.

Tom can expect to hear from us by the end of the month. — Tom gelecek ayın sonuna kadar bizden haber almayı bekleyebilir.

I think we shouldn’t make a decision until we hear from Tom. — Sanırım Tom’dan haber alana kadar karar vermemeliyiz.

New Year’s cards provide us with the opportunity to hear from friends and relatives. — Yeni yıl kartları bize arkadaşlarınızdan ve akrabalarından haber alma fırsatı sunuyor.

I hear from him every now and then.

I hear from my mother once in a while.

I would be very happy to hear from her.

I hear from my friend every month.

Hellerick
If we decide to hire you, you will hear from us.

If you do such a prank again, you will hear from the owner.

It is interesting to hear from someone in a different field.

New Year’s cards provide us with the opportunity to hear from friends and relatives.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence