enemy ile ilgili cümleler

Tom is our enemy. — Tom bizim düşmanımızdır.

Tom is the enemy. — Tom düşmandır.

You’re the enemy. — Düşman sensin.

Are you our enemy? — Düşmanımız mısın?

Are you our enemy? — Sen bizim düşmanımız mısın?

I’m not the enemy. — Ben düşman değilim.

The enemy is weak. — Düşman zayıf.

They’re the enemy. — Onlar düşman.

Tom is your enemy. — Tom senin düşmanın.

He isn’t our enemy. — O bizim düşmanımız değil.

I’m not your enemy. — Ben senin düşmanın değilim.

Tom isn’t my enemy. — Tom benim düşmanım değil.

Hatred is our enemy. — Nefret bizim düşmanımızdır.

I am not your enemy. — Ben senin düşmanın değilim.

Tom isn’t our enemy. — Tom bizim düşmanımız değil.

Tom isn’t the enemy. — Tom düşman değil.

We’re not the enemy. — Biz düşman değiliz.

Here comes the enemy. — İşte düşman geliyor.

Tom isn’t your enemy. — Tom senin düşmanın değil.

We’re not your enemy. — Düşmanın değiliz.

We’re not your enemy. — Düşmanınız değiliz.

He defeated his enemy. — Düşmanını mağlup etti.

We defeated the enemy. — Biz düşmanı yendik.

I know who my enemy is. — Düşmanımın kim olduğunu biliyorum.

Never trust your enemy. — Düşmanına asla güvenme.

I’m not your enemy, Tom. — Ben senin düşmanın değilim, Tom.

They ambushed the enemy. — Onlar düşmanı pusuya düşürdü.

They attacked the enemy. — Onlar düşmana saldırdı.

I regard him as an enemy. — Onu bir düşman olarak görüyorum.

They wiped out the enemy. — Onlar düşmanı yok ettiler.

The enemy can’t get close. — Düşman yaklaşamıyor.

The enemy won’t get close. — Düşman yaklaşmayacak.

They sank ten enemy ships. — Onlar on düşman gemisini batırdılar.

We crept toward the enemy. — Biz düşmana doğru süründük.

Don’t make an enemy of Tom. — Tom’u düşman etme.

Don’t make an enemy of him. — Onu kendine düşman etme.

She is her own worst enemy. — O kendisinin en kötü düşmanıdır.

The city fell to the enemy. — ޞehir düşmanın eline geçti.

The enemy just kept coming. — Düşman gelmeye devam etti.

The enemy must be defeated. — Düşman mağlup edilmeli.

Tom is his own worst enemy. — Tom, kendisinin en kötü düşmanı.

We fired guns at the enemy. — Biz düşmana silahları ateşledik.

I don’t have a single enemy. — Benim tek bir düşmanım yok.

The enemy attacked the town. — Düşman kasabaya saldırdı.

The enemy occupied the fort. — Düşman, kaleyi işgal etti.

We underestimated the enemy. — Düşmanı hafife aldık.

We won’t approach the enemy. — Düşmanı yaklaştırmayacağız.

You’re your own worst enemy. — Kendinin en büyük düşmanı sensin.

An enemy ship is approaching. — Bir düşman gemisi yaklaşıyor.

I thought Tom was your enemy. — Tom’un, düşmanın olduğunu sanıyordum.

233 more results not shown.
enemy ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve İngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – İleri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence