enemies ile ilgili cümleler

We’re not enemies. — Biz düşman değiliz.

She has no enemies. — Onun hiç düşmanı yok.

America has enemies. — Amerika’nın düşmanları var.

Are we your enemies? — Biz sizin düşmanlarınız mıyız?

I have many enemies. — Bir sürü düşmanım var.

I don’t have enemies. — Düşmanlarım yok.

Let’s not be enemies. — Düşman olmayalım.

Tom has many enemies. — Tom’un birçok düşmanı var.

Who are your enemies? — Senin düşmanların kim?

Tom and I are enemies. — Tom ve ben düşmanız.

You have many enemies. — Senin çok düşmanın var.

They’re not my enemies. — Onlar benim düşmanlarım değil.

Those are your enemies. — Onlar senin düşmanların.

We must not be enemies. — Biz düşmanlar olmamalıyız.

We’re not your enemies. — Biz sizin düşmanınız değiliz.

We’re not your enemies. — Biz senin düşmanın değiliz.

Are you and Tom enemies? — Sen ve Tom düşman mısınız?

They are bitter enemies. — Onlar şiddetli düşmanlar.

They aren’t our enemies. — Onlar bizim düşmanımız değil.

Did Tom have any enemies? — Tom’un herhangi bir düşmanı var mıydı?

I don’t have any enemies. — Hiç düşmanım yok.

Tom and I aren’t enemies. — Tom ve ben düşman değiliz.

Tom had a lot of enemies. — Tom’un bir sürü düşmanı vardı.

Tom has a lot of enemies. — Tom’un çok düşmanı var.

Tom has too many enemies. — Tom’un çok fazla düşmanı var.

I know who my enemies are. — Düşmanlarımın kim olduklarını biliyorum.

I’m surrounded by enemies. — Düşman tarafından sarıldım.

Tom has plenty of enemies. — Tom’un çok sayıda düşmanı var.

Aren’t you and Tom enemies? — Sen ve Tom düşman değil misiniz?

I knew who my enemies were. — Düşmanlarımın kim olduklarını biliyordum.

I’ve made a lot of enemies. — Birçok düşman kazandım.

Tom didn’t have any enemies. — Tom’un hiç düşmanı yoktu.

We don’t have to be enemies. — Düşman olmak zorunda değiliz.

You’ve got a lot of enemies. — Bir sürü düşmanın var.

She doesn’t have any enemies. — Onun hiç düşmanı yoktur.

The king crushed his enemies. — Kral düşmanlarını ezdi.

Tom doesn’t have any enemies. — Tom’un hiç düşmanı yok.

He had many political enemies. — Onun çok sayıda siyasi düşmanları vardı.

I don’t want us to be enemies. — Düşman olmamızı istemiyorum.

She has absolutely no enemies. — Onun kesinlikle düşmanları yoktur.

Tom has absolutely no enemies. — Tom’un kesinlikle düşmanı yok.

Why do you have so many enemies? — Neden bu kadar çok düşmanın var?

I doubt that Tom has any enemies. — Tom’un düşmanları olduğundan şüpheliyim.

I don’t think Tom has any enemies. — Tom’un düşmanları olduğunu sanmıyorum.

The two enemies were face to face. — İki düşman yüz yüzeydi.

They are not enemies, but friends. — Onlar düşman değiller fakat dostlar.

Did your husband have many enemies? — Kocanın birçok düşmanı var mıydı?

I can’t imagine Tom had any enemies. — Tom’un düşmanları olduğunu hayal bile edemiyorum.

She doesn’t have any enemies at all. — Onun hiç düşmanı yok.

Birds are natural enemies of insects. — Kuşlar böceklerin doğal düşmanıdır.

54 more results not shown.
enemies ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve İngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – İleri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence