encouraging ile ilgili cümleler

That’s encouraging. — O cesaret verici.

That’s encouraging news. — O cesaret verici haber.

That’s very encouraging. — Bu çok teşvik edici.

Tom was very encouraging. — Tom çok teşvik ediciydi.

I find it very encouraging. — Onu çok teşvik edici buluyorum.

Everyone was so encouraging. — Herkes çok teşvik ediciydi.

That was really encouraging. — O gerçekten cesaret vericiydi.

Those are encouraging signs. — Onlar teşvik edici işaretler.

Tom wasn’t very encouraging. — Tom çok cesaret verici değildi.

You’re not very encouraging. — Çok ümit verici değilsin.

Dad’s always encouraging him. — Babam her zaman onu teşvik ediyor.

We have some encouraging news. — Cesaret verici bir haberimiz var.

The coaches kept encouraging me. — Koçlar beni teşvik etmeye devam ettiler.

The coaches kept encouraging me. — Koçlar beni cesaretlendirmeye devam ettiler.

Tom is encouraging his students. — Tom öğrencilerini teşvik ediyor.

Tom said that was encouraging news. — Tom onun cesaret verici bir haber olduğunu söyledi.

We’re encouraging everyone to come. — Herkesi gelmeye teşvik ediyoruz.

Tom has some very encouraging news to report. — Tom’un bildirilecek bazı çok cesaret verici haberleri var.

Tom keeps encouraging Mary to do things on her own. — Tom Mary’yi işleri kendi başına yapması için cesaretlendiriyor.

The results of the tests are encouraging signs that his cancer may be beaten.

encouraging ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve İngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – İleri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence