Could we ile ilgili cümleler

What Could we do? — Ne yapabiliriz?

Could we leave now? — ޞimdi gidebilir miyiz?

Could we order now? — ޞimdi sipariş edebilir miyiz?

Could we meet again? — Tekrar buluşabilir miyiz?

Could we have a fork? — Bir çatal alabilir miyiz?

Could we have waited? — Bekleyebilir miydik?

Could we take a walk? — Yürüyüşe çıkalım mı?

How Could we do that? — Onu nasıl yapabiliriz?

How Could we do that? — Onu nasıl yapabiliriz?

How Could we not win? — Nasıl kazanamadık?

Could we discuss this? — Bunu tartışabilir miyiz?

Could we have a spoon? — Bir kaşık alabilir miyiz?

Could we speak French? — Fransızca konuşabilir miyiz?

Could we speak to Tom? — Tom’la konuşabilir miyiz?

Could we speak to you? — Sizinle konuşabilir miyiz?

What else Could we do? — Başka ne yapabiliriz?

What else Could we do? — Başka ne yapabilirdik?

What more Could we do? — Daha fazla ne yapabiliriz?

When Could we do that? — Onu ne zaman yapabiliriz?

Could we do that again? — Onu tekrar yapabilir miyiz

Could we do this later? — Bunu daha sonra yapabilir miyiz?

Where Could we do that? — Onu nerede yapabiliriz?

Where Could we do that? — Onu nerede yapabiliriz?

Could we meet privately? — Biz özel olarak görüşebilir miyiz?

Could we try to do that? — Bunu yapmaya çalışabilir miyiz?

How Could we forget you? — Seni nasıl unutabiliriz?

How Could we improve it? — Bunu nasıl geliştirebilirdik?

Could we come in, please? — İçeri girebilir miyiz lütfen?

Could we get out of here? — Buradan çıkabilir miyiz?

Could we talk in private? — Özel olarak konuşabilir miyiz?

What else Could we expect? — Başka ne bekleyebiliriz?

Who Could we do that with? — Onu kiminle yapabiliriz?

Who Could we do that with? — Onu kim ile yapabiliriz?

Could we start immediately? — Hemen başlayabilir miyiz?

Could we talk for a moment? — Bir an için konuşabilir miyiz?

What more Could we ask for? — Daha fazla ne isteyebiliriz?

Could we discuss this later? — Bunu daha sonra tartışabilir miyiz?

Could we do that once again? — Onu bir defa daha yapabilir miyiz?

Could we please go home now? — Lütfen artık eve gider misin?

Could we go faster? I’m late. — Daha hızlı gidebilir miyiz Geciktim.

Could we do this another time? — Bunu başka bir zaman yapabilir miyiz?

Could we have a table outside? — Dışarıda bir masaya oturabilir miyiz?

Could we have a word with you? — Sizinle konuşabilir miyiz?

Could we speak French instead? — Onun yerine Fransızca konuşabilir miyiz?

Could we try to do that again? — Onu tekrar yapmaya çalışabilir miyiz?

Could we wait a little longer? — Biraz daha bekleyebilir miyiz?

Could we discuss this tomorrow? — Bunu yarın tartışabilir miyiz?

Could we do that one more time? — Onu bir kere daha yapabilir miyiz?

Could we get the check, please? — Çek alabilir miyiz, lütfen?

Could we go somewhere and talk? — Biz bir yere gidip konuşabilir miyiz?

Could we talk about last night? — Dün gece hakkında konuşabilir miyiz?

Could we talk to you for a sec? — Bir saniyeliğine konuşabilir miyiz?

What more Could we possibly do? — Biz muhtemelen daha ne yapabiliriz?

How Could we have not seen that? — Bunu nasıl görmemiş olabiliriz?

Could we ask you a few questions? — Size birkaç soru sorabilir miyiz?

Could we take you somewhere else? — Sizi başka bir yere götürebilir miyiz?

How Could we handle this problem? — Biz bu sorunla nasıl başa çıkabiliriz?

How Could we have let this happen? — Bunun olmasına nasıl izin verdik?

What time and where Could we meet? — Saat kaçta ve nerede buluşabiliriz?

Could we talk outside for a minute? — Bir dakika dışarıda konuşabilir miyiz?

Could we talk to you a second, Tom? — Seninle bir saniye konuşabilir miyiz, Tom?

Could we have a table by the window? — Pencerenin yanında bir masa alabilir miyiz?

Could we have a table in the corner? — Köşedeki bir masaya geçebilir miyiz?

Could we have a table near the window? — Pencerenin yanında bir masa alabilir miyiz?

Excuse me, Could we have some more bread? — Afedersiniz, biraz daha ekmek alabilir miyiz?

Could we please talk about something else? — Lütfen başka bir şey hakkında konuşabilir miyiz?

If we had wings, Could we fly to the moon? — Kanatlarımız olsaydı, aya uçabilir miydik?

How Could we have prevented this situation? — Bu durumu nasıl önleyebilirdik?

Could we get a bottle of your best champagne? — En iyi şampanyandan bir şişe alabilir miyiz?

Could we stay at your place for a few nights? — Biz birkaç gece evinizde kalabilir miyiz?

Could we please talk about this some other time? — Lütfen bunun hakkında başka bir zaman konuşabilir miyiz?

Could we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm? — 27 ޞubat akşam üçte birbirimizi görebilir miyiz?

Could we have a table by the window?

Ah, Could we swap our mobile numbers next time?

Excuse me, waitress, Could we have separate bills, please?

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence