backs ile ilgili cümleler

Cats arch their backs. <----> Kediler sırtlarını kabartırlar.

We have our backs to the wall. <----> Biz iflasın eşiğindeyiz.

Don’t talk about people behind their backs. <----> Onların arkalarından insanlar hakkında konuşma.

He can only criticize people behind their backs. <----> O, kişileri sadece arkalarından eleştirebilir.

You shouldn’t talk about people behind their backs. <----> İnsanların arkasından konuşmamalısın.

You must not speak ill of others behind their backs. <----> Diğerlerinin ardından kötü konuşmamalısın.

Bears often scratch their backs on the bark of trees. <----> Ayılar sık ​​sık sırtlarını ağaçların kabuğunda kaşırlar.

Don’t say bad things about others behind their backs. <----> Onların arkasından başkaları hakkında kötü şeyler söyleme!

You ought not to speak ill of others behind their backs. <----> Başkalarını arkalarından kötülememelisiniz.

You shouldn’t talk about your friends behind their backs. <----> Arkadaşlarının hakkında onların arkasından konuşmamalısın.

Sea otters love to eat clams while swimming on their backs. <----> Deniz samuru, sırtüstü yüzerken istiridye yemeyi seviyor.

Tom always looks in the rearview mirror before he backs up. <----> Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence