İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

ANA SAYFA                                 Zamanlar

Diğer Gramer Konular

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Tense

Future Continuous Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Continuous Tense

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 

Simple Past – Past Perfect

 

Past Perfect Tense geçmişte bir eylemin, başka bir eylemden önce tamamlanmış olduğunu ifade eder. Aynı zamanda geçmişte yaşanan bir eylemin belirli bir zamandan önce olduğunu söylemek için de kullanılır.

 

v      The police found that James had killed önce olan olay the boy[A1] .

v      I had been living önce olan olay in İstanbul for ten years when I decided to come to Ankara[A2] 

 

 

Simple Past ise geçmişteki tek bir olaydan veya etkinlikten bahsederken kullanılır

 

v      I lived in İstanbul for two years[A3] .

v      They gave me a letter[A4] .

 


Önce olan eylem Past Pefect yapılır.

v      When I arrived home, Sezen left[i5] . (Sezen’i gördüm)

v      When I arrived home, Sezen had left.[i6]  (Sezen’i görmedim. Benden önce çıkmış.)

v      When he stopped laughing, everyone left[A7] .

v      When he stopped laughing, everyone had left[A8] .

 


 

Geçmişte zaman sırasına göre olan olayları anlatırken Simple Past kullanılır. Fakat bahsettiğimiz zamanın öncesinde bir şeyden bahsedildiğinde Past perfect kullanılır.

 

Last night I was very hungry, so I decided to go out[A9] .I hadn’t eaten anything since noon[A10] . I went to the Kebapistan and ordered an Urfa kebap[A11] . Ten minutes later, the waiter brought the food and I started eating[A12]  . While eating, suddenly I realized that I hadn’t taken any money with me[A13] ...

 


 

“After, before, as soon as, when, by the time” zaman ifadelerini kullanırken önceki olan olay için Past Perfect ya da Simple Past kullanılır.

 

v      After he (had) finished studying, he went to bed.[A14] 

v      When Ayşe (had) washed her face, she went to bed.[A15] 

 

Eğer ikinci olay birinci olayın sonucu olduğunu göstermek istiyorsak sadece Simple Past kullanılır.

v      When the commander came in, all the soldiers stood up[A16] .

v      She became famous after she talked about her husband on TV[A17] .

 

Already ve Just ifadeleriyle Past Perfect kullanılır.

 

v      The film had already begun by the time we got to the cinema[A18] .

v      I had just gone into bed when the door bell rang[A19] .

ANA SAYFA                                 Zamanlar

Diğer Gramer Konular

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Tense

Future Continuous Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Continuous Tense

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 


 [A1]Polis James’in çocuğu öldürdüğünü buldu.

 [A2]Ankara’ya gelmeye karar vermeden önce on yıldır İstanbul’da yaşamaktaydım.

 [A3]İki yıl İstanbul’da yaşadım.

 [A4]Bana bir mektup verdiler.

 [i5]Ben eve gelince Sezen çıktı.

 [i6]Ben eve geldiğimde Sezen çıkmıştı.

 [A7]Gülmeyi kesince herkes çıktı.

 [A8]O gülmeyi kestiğinde herkes çıkmıştı.

 [A9]Geçen gece çok acıktım ve dışarıya çıkmaya karar verdim

 [A10]Öğleden beri hiçbir şey yememiştim.

 [A11]Kebapistana gittim ve Urfa kebap ısmarladım

 [A12]On dakika sonra garson yemeği getirdi ve yemeye başladım.

 [A13]Aniden yemeği yerken yanıma hiç para almamış olduğumun farkına vardım

 [A14]Çalışması bittikten sonra yattı.

 [A15]Ayşe yüzünü yıkayınca yattı.

 [A16]Komutan içeri gelince, bütün askerler kalktı.

 [A17]Televizyonda kocası hakkında konuştuktan sonra ünlü oldu.

 [A18]Sinemaya vardığımızda film zaten başlamıştı.

 [A19]Kapı zili çaldığında yeni yatmıştım.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber