İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

ANA SAYFA                                 Zamanlar

Diğer Gramer Konular

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Tense

Future Continuous Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Continuous Tense

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 

Present Simple – Present Continuous

Geniş Zaman (Simple Present Tense), tekrar edilip veya alışkanlık edinilip düzenli olarak şimdiki zamanda yapılan, ama konuştuğumuz anda yapılması gerekmeyen bir eylemi bildirmek için kullanılır. Bütün doğal gerçekler ve değişmeyen gerçekler bu zaman ile anlatılır.

Şimdiki Zaman (Present Progressive Tense) ise konuşma sırasında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, konuşma anında yapılmasa bile o sıralarda yapılan eylemleri ifade etmek ve geçici olan durumları anlatmak için de kullanılır. Şimdiki Zaman (Present Progressive Tense) ile genellikle “ at the moment, at present, currently, just, stil” gibi zarflar kullanılır.

 

 

v      Peter works at the aircraft factory[A1] .   

v      The British people speak English[A2] .              

v      The sun rises in the east.[A3]                       

v      Please be quiet! The baby is sleeping. [A4]  

v      Margareth is dancing very well tonight. [A5]        

v      Don’t take that book because  my brother      is reading it[A6] .

 

 

--  Sıklık zarfları  Geniş Zaman (Simple Present Tense) ile kullanılır

 

 always

 daima, her zaman

 continually

 sürekli, durmadan

 generally

 genellikle, ekseriya

 frequently

 sık sık,  çok kez

 often

 sık sık

 sometimes

 bazen

 occasionally

 ara sıra, arada bir

 rarely                       

 nadiren, seyrek

 never

 hiçbir zaman, asla

 

v      She never comes here. [A7]                          

v      He always answers the questions[A8] .       

v      I often see Steven in the library[A9] .      

 

v      Soldiers sometimes play chess with their friends[A10] .     

 

v      They  often walk to the BX and do some shopping. [A11]                                  

 

 

-- Bir olayın geçici olduğunu vurgulamak için Şimdiki Zaman (Present Progressive Tense) kullanılır

 

v      Banks gice credit to earn money. (genel durum)[A12] 

v      Banks are giving credits these days to encourage people get into a business. (geçici[A13] )

v       

v      Teddy teaches at the American College.(genel)[A14] 

v      Teddy is teaching at the American College. (geçici, şu sıralar)[A15] 

 

 

v      I consider him to be very lucky[A16] . (genel fikrim)

v      I am considering buying a new car[A17] . (şu an böyle düşünyorum)

v      The children love going to park[A18] . (genel)

v      The children are loving going to park[A19] . (şimdi parka gidiyorlar)

 

 

-- Değişiklikler, gelişmeler ve trandler hakkında konuşurken Şimdiki Zaman (Present Progressive Tense) kullanılır.

v      People are damaging the earth more and more[A20] .

v      I am beginning to realise how honest he is.[A21] 

 

-- Bir şeyi hikaye ederken Geniş Zaman (Simple Present Tense) kullanılır. Ama arka planı anlatırken Şimdiki Zaman (Present Progressive Tense) kullanılır.

 

v      She goes to the shop and buys a bottle of milk. Meanwhile she is crying a lot because…[A22] 

(burada Geçmiş zaman (Simple Past) da kullanabilirdik.)

 

-- Gazete yazılarında veya bir sözü aktarırken  ederken Geniş Zaman (Simple Present Tense) kullanılır.

 

v      Two leaders play an important role in Iraq[A23] 

v      This article explains why Turkey is very important country in her region.[A24] 

ANA SAYFA                                 Zamanlar

Diğer Gramer Konular

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Tense

Future Continuous Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Continuous Tense

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 

 


 [A1]Peter uçak fabrikasında çalışır.

 [A2]Britanya halkı İngilizce konuşur.

 [A3]Güneş doğudan doğar.

 [A4]Lütfen sessiz olun! Bebek uyuyor.

 [A5]Margareth bu gece çok güzel dans ediyor.

 [A6]O kitabı alma, çünkü kardeşim okuyor

 [A7]Buraya asla gelmez.

 [A8]Soruları her zaman cevaplar

 [A9]Steven’i sık sık kütüphanede görürüm.

 [A10]Askerler bazen arkadaşlarıyla satranç oynarlar.

 [A11]Sık sık BX’e yürüyor ve alışveriş yaparlar

 [A12]Bankalar para kazanmak için kredi verirler.

 [A13]Bankalar bu günlerde insanları iş kurmaya teşvik etmek için kredi veriyorlar.

 [A14]Teddy Amerikan Kolejinde öğretmenlik yapar.

 [A15]Teddy Amerikan Kolejinde öğretmenlik yapıyor.

 [A16]Onun çok şanslı olduğunu düşünüyorum.

 [A17]Yeni bir araba almayı düşünüyorum.

 [A18]Çocuklar parka gitmeyi seviyorlar.

 [A19] [A19]Çocuklar parka gitmeyi seviyorlar.

 

 [A20]İnsanlar dünyaya artan bir şekilde zarar veriyorlar.

 [A21]Onun ne kadar dürüst olduğunu anlamaya başlıyorum.

 [A22]Dükkâna gider ve bir şişe süt alır. Bu arada çok ağlıyordur çünkü…

 [A23]İki lider Irak’ta önemli bir rol oynadı.

 [A24]Bu makale Türkiye’nin niçin bölgesinde önemli bir ülke olduğunu açıklar.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber