İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

ANA SAYFA                                 Zamanlar

Diğer Gramer Konular

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Tense

Future Continuous Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Continuous Tense

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 

Past Perfect-Past Perfect Continuous

 

Şu örneklere bakalım

 

Tarkan had been waiting in the airport when she was interviewed[A1] .

 

Bu cümlede önemli olan eylem sürekliliğidir ve bu eylem (bekleme) geçmişte olan diğer olaya (röpartaj) kadar hala devam ediyordu.

Tarkan had waited in the airport until his car came.[A2] 

 

Bu cümlede önemli olan sonuçtur ve bu eylem (bekleme) geçmişte olan bir diğer olaydan (arabanın gelmesi) önce gerçekleşti.

 

Ali had been saving money to buy a computer before he lost all his money[A3] .

 

Bu cümlede önemli olan eylem sürekliliğidir ve bu eylem (biriktirme) geçmişte olan diğer olaya (kaybetme) kadar hala devam ediyordu

Ali had saved enough money to buy a computer before he lost all his money[A4] .

 

Bu cümlede önemli olan sonuçtur ve bu eylem (biriktirme) geçmişte olan bir diğer olaydan (kaybetme) önce gerçekleşti.

 

How long ile Continuous kullanılır---- How much/how many/how many times ile ise Past Perfect kullanılır.

 

How long had you been reading that book when I called you? [i5] 

 

Bu cümlede önemli olan eylemdir ve bu eylem (kitap okuma) hala devam ediyordu.

How many pages of the story had you read when I called you?[i6] 

 

Bu cümlede önemli olan sonuçtur ve bu eylem (kaç sayfanın okunduğu)önemlidir ve belli sayfalar okunmuştur.

 

 

“Stative verbs” ile Past Continuous kullanılmaz. Bu fiillerle Past Perfect kullanılır.

 

*       We had believed had been knowing each other very much.[i7] 

*       We had had had been having this house when a fire destroyed it last year[A8] .

 

 

Zaman içinde tekrarlan eylemler için her ikisi kullanılabilir.

 

*       I had collected / had been collecting butterflies for many years.[i9] 

ANA SAYFA                                 Zamanlar

Diğer Gramer Konular

Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Simple Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Tense

Future Continuous Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Continuous Tense

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 


 [A1]Tarkan röportaj yapıldığında hava alanında beklemekteydi.

 [A2]Tarkan arabası gelene kadar hava alnında bekledi.

 [A3]Ali bütün parasını kaybetmeden önce bilgisayar almak için para biriktiriyordu.

 [A4]Ali bütün parasını kaybetmeden önce bilgisayar almak için yeterli para biriktirmişti.

 [i5]Seni aradığımda o kitabı ne kadar süredir okuyordun?

 [i6]Seni aradığımda hikâyenin kaç sayfasını okumuştun?

 [i7]Birbirimizi çok inanmıştık.

 [A8]Bu eve geçen yıl bir yangın onu mahvedene kadar sahiptik.

 [i9]Yıllardır kelebek koleksiyonu yapmaktaydım.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber