İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                        Adverbial Clauses

Diğer Gramer Konular

Adverbial Clause  of Result

 

Adverbial Clause  of Time

 

Adverbial Clause  of  Reason

Adverbial Clause  of Condition

 

Adverbial Clause  of Purpose

 

Adverbial Clause  of Manner

Adverbial Clause  of Contrast

 

Adverbial Clause  of Place

 

Adverbial Clause  of Proportion

 Modals, relative clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund ingfinitive Active Passive

 

 

 

 

 

ADVERBIAL CLAUSES OF REASON (SEBEP CÜMLELERİ)

 

Because

 

v       Because I spent it all yesterday, I don’t  have any money.[i1] 

                                                    

v       Because I lost the tickets, we didn’t go to the cinema.[i2]                                                  

 

v       Because we didn’t have classes on Monday, we went to the lake[i3] .

 

v       Because my car was out of gas, we        went to Ankara in Hasan’s car.[i4]                     

 

 

Since

 

v       Nobody likes Ann at school since she is always having arguments with other  students[i5] .

 

v       It surprised us that Mary got the promotion since she was not a good worker[i6] .           

                       

v       George cannot understand the clerk since his English is not good enough.[i7]                  

 

As

v       As I had never been to Japan, I brought a guide book with me. [i8]           

                                  

v       He can walk to school as it is close to his home.[i9] 

 

v       I borrowed some from my friend as I had no money for the concert.[i10]      

 

Now (that)

 

v       Now I've got a car, I don't get as much exercise as I used to.[i11] 

 

v       She's enjoying the job now that she's got less responsibility.[i12] 

 

v       Now that we've heard all the arguments for and against the proposal, shall we vote on it?[i13] 

 

v       Now that the finance has been secured, the production of the film is assured.[i14] 

 

v       Now that we have cable, we get a wonderful picture.[i15] 

 

 

Seeing that/ seeing as

 

v       We may as well go to the concert, seeing as we've already paid for the tickets.[i16] 

 

v       "Thanks for cleaning up" "It's the least I can do, seeing as I'm staying here rent-free.[i17] 

 

v       Seeing that he’s been off sick all week he’s unlikely to come today.[i18] 

 

 

 

in that

 

v       This research is important in that it confirms the link between aggression and alcohol.[i19] 

 

v       The book  is important in that it offers some intresting clues to the problem.[i20] 

 

 

Inasmuch as

 

v       Inasmuch as you are their commander, you are responsible for the behaviours of these men.[i21] 

 

v       Inasmuch as I already know you, I shall call you Jim, not James[i22] 

 

v       He was a very unusual musician inasmuch as he was totally deaf[i23] .

 

v        

 

On account of the fact that / in view of the fact that / owing to the fact that / because of the fact that

 


on account of

in view of

owing to                 İsim alırlar.         I am late on account of trafic

because of

 

 


on account of the fact that

in view of the fact that

owing to the fact that                   Cümle alırlar .         I am late on account of the fact that there is trafic

because of the fact that

 

 

v       On account of the fact that its use was restricted to the military, very few people used the Internet twenty years ago.[i24] 

 

v       People accepted the markets immediately owing to the fact that they were getting their needs easily.[i25] 

 

v       Because of the fact that there is so little known about him, no one trusts him.[i26] 

 

v       They scare in view of the fact that HPV can cause cancer.[i27] 

 

 

On the grounds that

 

v       The song was banned on the grounds that it might increase  racial tension[i28] 

 

v       The case was dismissed on the grounds that there was not enough evidence.[i29] 

 

 

 

For

Her zaman cümlenin ikinci tarafında kullanılır ve kendisinden önce (,) virgül alır.

 

v       We listened eagerly, for he brought news of our families.[i30] 

 

v       I believed her, for surely she would not lie to me.[i31] 

 

 

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                        Adverbial Clauses

Diğer Gramer Konular

Adverbial Clause  of Result

 

Adverbial Clause  of Time

 

Adverbial Clause  of  Reason

Adverbial Clause  of Condition

 

Adverbial Clause  of Purpose

 

Adverbial Clause  of Manner

Adverbial Clause  of Contrast

 

Adverbial Clause  of Place

 

Adverbial Clause  of Proportion

 Modals, relative clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund ingfinitive Active Passive

 

 

 


 [i1]Dün hepsini harcadığım için hiç param yok.

 [i2]Biletleri kaybettiğim için sinemaya gitmedik.

 [i3]Pazartesi dersimiz olmadığı için göle gittik

 [i4]Benim arabamın benzini olmadığı için Ankara’ya Hasan’ın arabasıyla gittik.

 [i5]Her zaman diğer öğrencilerle tartıştığı için okulda kimse Ann’i sevmiyor.

 [i6]Mary iyi bir işçi olmadığı için terfi aldığına şaşırdık

 [i7]İngilizcesi yeterince iyi olmadığı için George memurun söylediğini anlayamıyor

 [i8]Japonya’ya daha önce hiç gitmediğim için yanıma rehber kitap aldım

 [i9]Evine yakın olduğu için, okula yürüyerek gidebilir.

 [i10]Konser için hiç param olmadığı için arkadaşımdan biraz borç aldım.

 [i11]Arabam olduğu için eskiden yaptığım kadar alıştırma yapmıyorum.

 [i12] Daha az sorumluluğu olduğu için işinden zevk alıyor.

 [i13]Mademki teklif ile ilgili lehte ve aleyhte görüşleri dinledik oylamaya geçebilir miyiz?

 [i14]Finansman sağlandığından dolayı filmin prodüksiyonu garanti.

 [i15]Şu an kablo yayınımız olduğu için harika görüntü alıyoruz.

 [i16]Biletlerin parasını zaten ödediğimiz için konsere de gidebiliriz.

 [i17]“Temizlik için teşekkürler”  “Burada kira ödemeden oturduğumdan dolayı bu yapabileceğim en küçük iş.

 [i18]Bütün hafta hasta olup gelmediğinden bugün gelmesi muhtemel değil.

 [i19]Bu araştırma saldırganlıkla alkol ilişkisini doğruladığı için önemlidir.

 [i20]Kitap soruna ilginç ipuçları sunduğu için önemlidir.

 [i21]Onların komutanı olduğundan dolayı, bu adamlardan davranışlarından sorumlusun.

 [i22] Seni zaten tanıdığımdan dolayı sana James değil de Jim diye hitap etsem olur mu?

 [i23]Tamamen sağır olmasından dolayı sıra dışı bir müzisyen.

 [i24]Kullanımı sadece askeriye ile sınırlı olduğu için yirmi yıl önce interneti çok az kişi kullandı.

 [i25]İhtiyaçlarını kolayca karşıladıkları için insanlar marketleri süratle kabullendi.

 [i26]Hakkında bilinen çok az bir şey olduğu için kimse ona güvenmez.

 [i27]HPV kansere yol açtığı gerçeğinden dolayı korkuyorlar.

 [i28]Irkçı gerilimi artırabileceğinden dolayı şarkı yasaklandı.

 [i29]Yeterince delil olmadığından dolayı dava düşürüldü.

 [i30]Ailelerimizle ilgili haberler getirdiği için can kulağıyla dinledik.

 [i31]Bana kesinlikle yalan söylemeyeceğinden dolayı ona inanıyorum.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber