İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                        Adverbial Clauses

Diğer Gramer Konular

Adverbial Clause  of Result

 

Adverbial Clause  of Time

 

Adverbial Clause  of  Reason

Adverbial Clause  of Condition

 

Adverbial Clause  of Purpose

 

Adverbial Clause  of Manner

Adverbial Clause  of Contrast

 

Adverbial Clause  of Place

 

Adverbial Clause  of Proportion

 Modals, relative clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund ingfinitive Active Passive

 

 

 

 

Adverbial Clauses of Manner

 

As if / as though (sanki, -mış gibi) Durum Zarf  Cümleciği

 

”As if” ve “as though” ifadeleri Türkçe’de  “sanki, -mış gibi” anlamına gelmektedir.  Kişilerin, durumların veya bir şeyin nasıl göründüğünü, nasıl durduğunu veya nasıl olduklarını belirtmek için kullanılır. “As if” ve “as though” kalıpları birisinin bir şeyi nasıl yaptığını göstermek  için de kullanılır.

 

v       Martin  comments as though he knows the matter completely.[i1]                                              

v       Jessica looks and sounds as if she has a cold.[i2]  

 

v       It seems as though he is in trouble.       [i3]                        

 

 

As (just as)

 

v       She dresses as she feels like[i4] .

 

v       He got divorced, (just) as his parents had done years before[i5] 

 

v       As his earlier movies have been, the special effects in his latest film are brilliant[i6] 

 

 

Like

 

As if / as though (sanki, -mış gibi) anlamı verir.

 

v       You look like you've just got out of bed![i7] 

 

v       She acts like she's child[i8] 

 

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                        Adverbial Clauses

Diğer Gramer Konular

Adverbial Clause  of Result

 

Adverbial Clause  of Time

 

Adverbial Clause  of  Reason

Adverbial Clause  of Condition

 

Adverbial Clause  of Purpose

 

Adverbial Clause  of Manner

Adverbial Clause  of Contrast

 

Adverbial Clause  of Place

 

Adverbial Clause  of Proportion

 Modals, relative clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund ingfinitive Active Passive

 

 

 


 [i1]Martin sanki konuyu tamamıyla biliyormuş gibi yorum yapıyor.

 [i2]Jessica hastaymış gibi görünüyor.

 [i3]Başı belada gibi görünüyor. 

 [i4]İstediği gibi giyinir.

 [i5]Ailesinin yıllar önce yaptığı gibi boşandı.

 [i6]İlk filmlerinde olduğu gibi sonraki filmlerinde de özel efektler harika.

 [i7]Yataktan yeni kalmışsın gibi görünüyorsun.

 [i8]Çocuk gibi davranıyor.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber